Familienaam : Bury
Voornaam : Eugène Albert Petrus
Geboren : 14-12-1891
Plaats : Overboelare
Rang : Brigadier
Gediend van / tot  : 4-8-1914 - 5-2-1915
Gediend van / tot  : 8-3-1915 - 31-8-1917
Gediend van / tot  : 22-9-1917 - 11-11-1918
Bij het : 2de Artillerie
Divisie : 2de Legerdivisie
Volgnummer : b 5526
Frontstrepen : 8
Kwetsuren : Geen
Guldenboek : 1937-1938
Bladzijde : 134
Medailles : Oorlogskruis met palm
IJzerkruis
Zegemedaille
Herinneringsmedaille van den oorlog 1914-1918

Vuurkaart

Voorbeeld van zijn medailles

2de Legerdivisie - 2e en 8e Regiment Artillerie

Het 2de Regiment lag in 1914 in garnizoen te Lier en maakte de divisie-artillerie der 11de Legerdivisie uit.

Tijdens het eerste deel van den veldtocht onderscheidt het zich in de gevechten van Wespelaar en Tildonk, daarna in die van Wezemaal en Puttekapel.

In den loop van het beleg van Antwerpen neemt het deel aan de verdediging van den sector Sint-Katelijne-Waver-Duffel-Lier.

Tijdens den aftocht naar den IJzer is het in het gevecht bij Moerbeke gewikkeld.

Van 13 October tot 1 November 1914 draagt het bij tot de overwinning aan den IJzer en schrijft het op zijne schilden de vermeldingen « Nieuwpoort » en « Sint-Joris », de 2de groep wint de vermelding « Diksmuide ».

Met de 2de Legerdivisie bezet het 2de Artillerie daarna achtereenvolgens de sectors van Loo, Steenstraat, Diksmuide en Pervijze.

Den 3de groep bekomt, na het gevecht aan den Reigersvliet van 6 Maart 1918, eene vermelding bij legerdagorder.

Later neemt het regiment deel aan het bevrijdingsoffensief: het onderscheidt zich voor Moorslede, te Zomergem, aan het afleidingskanaal der Leie en eindigt den oorlog te Evergem, ten Noorden van Gent.

Het 8e Artillerie werd bij Koninklijk Besluit van 20 December 1916 gevormd uit twee groepen van het 2de regiment en een groep houwitser van 105. Het werd toegevoegd aan de 8ste Infanteriedivisie en nam deel aan de wacht op het front. In Augustus 1918 lag het in den sector van Brielen.

Het regiment onderscheidt zich in den loop van het bevrijdingsoffensief, inzonderheid voor Moorslede waar het beschietingen uitvoert tot 14 October. Daarna maakt het deel uit van de aanvalsgroep der 3e Infanteriedivisie; het is in actie te St-Eloois-Winkel, te Lendelede en daarna aan de waterlinie tusschen Bavikhove en Ingelmunster.

Den 17de October bivakkeert het 8e Artillerie te Zarren; ‘s anderendaags was het in ‘t gevecht gewikkeld bij Waardamme. Na den stilstand der 8ste Infanteriedivisie aan de Leie, gedurende welken het regiment te Hansbekeveer en te Roo was opgesteld, eindigt de oorlog te Slijpdonk-bij-Drongen. Het 8e Artillerie bekomt de vermeldingen « Moorslede » en « De Leie ».

Bij Koninklijk Besluit van 3 Juni 1930 werden aan het regiment de vermelding « Antwerpen » en de nestel in de kleur van het lint der Leopoldsorde verleend.