Familienaam : Ansiaux 
Voornaam : Joseph Camille 
Geboren : 22-1-1887
Plaats :  
Rang : Muzikant van 1e Klasse
Gediend van / tot  : 04-08-1914 - 31-10-1914 
Bij het : 10e Linie
Divisie : 4de Legerdivisie
Gediend van / tot  : 25-03-1917 - 20-04-1917
Gediend van / tot  : 15-05-1917 - 06-07-1917
Gediend van / tot  : 17-11-1917 - 01-02-1918
Gediend van / tot  : 28-06-1918 - 11-11-1918
Bij het : 20e Linie
Divisie : 4de Legerdivisie
Volgnummer : A / 2653 
Frontstrepen :
Kwetsuren : Geen
Guldenboek : Geen
Bladzijde : Geen
Medailles : Ridder Leopold Order
Officier Leopold II met Zwaarden
Ridder Leopold I met Zwaarden
Officier in De Kroonorde met Zwaarden

Ridder in de Kroonorde met Zwaarden
Oorlogskruis met Palm
Ijzerkruis
Zegemedaille
Herinneringsmedaille van den Oorlog 1914-1918
De Herinneringsmedaille aan de regeerperiode van Leopold II
Herinneringsmedaille van de Regering van zijne Majesteit Albert I


Vuurkaart

Voorbeeld van zijn medailles

   

Oorkonden

   

4e Legerdivisie - 10e Linie

Vanaf de mobilisatie helpt het Regiment onder het bevel van Kolonel Verbist mee aan de organisatie en de verdediging van de Versterkte Stelling Namen.

Na de inname der stad ontsnapt het langs de streek Tusschen-Samber-en-Maas en bereikt met groote moeite Frankrijk.

Langs de zee naar België teruggekeerd, reorganiseert het zich te Kontich en doet den uitval mee langs St-Kathelijne-Waver en neemt deel aan de roemrijke gevechten van St-Gillis-Lebbeke (26-27 September).

Daarna volgt de historische aftocht naar den IJzer; op 18 October wordt het geweldig aangevallen te Keiem en het verdedigt tijdens den slag aan den Lier de streek van Stuivekenskerke.

Tijdens de stabilisatie bezet het regiment de sectors van Nieuwpoort (25-12-14 tot 20-2-15), Drie Grachten (28-2 tot 12-3), Ramskapelle (26-3 tot 17-10), fort van Knocke (18 tot 27-10), Diksmuide (5-12-15 tot 10-5-16).

Stafkolonel Baltia heeft Generaal Verbist aan het hoofd van het regiment opgevolgd. Daarna komt Ramskapelle (25-5-16 tot 20-3-17).

Reorganisatie, samenstelling van het 20e Linie, vertrek van Kolonel Baltia die door Kolonel Deisser wordt vervangen. Dan volgt Steenstraat (15-5 tot 6-7), Luigem, Merkem (17-11-17 tot 1-2-18), Boezinge (27-3 tot 29-5), Diksmuide (28-6 tot 28-9).

En eindelijk het bevrijdingsoffensief; inname van Essen op 29-9 en Kortemark op 14-10. Op 11-11-18 bezet het regiment den westeroever van de Schelde ten Zuiden van Gent.

Op zijn vaandel prijken de vermeldingen:

NAMEN - DENDERMONDE - IJZER - EESEN - KORTEMARK.

V. ANDRE,

Voorzitter der Verbroedering.

4e Legerdivisie - 20e Linie

Het 20e Linieregiment werd op 27 December 1916 gevormd uit ontdubbelde eenheden van het 10e Linie en eene Compagnie van het 12e Linie. Het waren eenheden die reeds, gedurende twintig maanden veldtocht, blijk hadden gegeven van hunne waarde: te Namen, waar zij de eer hadden een deel van den meest blootgestelden sector, tusschen het fort van Marchovelette en de Maas te verdedigen; te Dendermonde en, gedurende den slag aan den IJzer, te Beerst en te Keiem.

In 1915 en 1916 hadden zij achtereenvolgens de sectors Pervijze, Nieuwpoort, Driegrachten, Booitshoeke, Diksmuide en Ramskapelle bezet.

Het 10e en het 20e, die de 10e Brigade vormen, bewaken den sector van Ramskapelle tot 19 Maart 1917, daarna den sector van Boezinge-Steenstraat tot 7 Juli 1917.

Na een rust in de streek van Gravelines, herneemt het regiment de wacht in de loopgraven: van 19 tot 30 November 1917 in den sector van Luigem, terrein dat het Fransche 36e Legerkorps in den zomer van 1917 had heroverd. Vanaf 6 December 1917 lost het regiment een deel van het Fransche 36e Legerkorps af in den sector van Bikschote waar het zich onderscheidt door patrouilles, waarbij vijanden gevangen worden genomen, en door zware werken tot terreinversterking, welke later de operaties der 3e Legerdivisie tijdens den slag bij Merkem (17 April 1918) vergemakkelijkten. Het regiment wordt op 11 Februari 1918 door het 12e Linie in den sector van Bikschote afgelost. Daarna wordt het belast met de verdediging van den woeligen sector Woesten-Weidendreft (20 April 1918 tot 27 Mei 1918), waar het zich onderscheidt door de gevangenneming van talrijke Duitschers.

Van 26 Juni tot 20 September 1918 bezet het den sector Diksmuide en bemachtigd er gevangenen.

Den 28ste September vertrekt het regiment voor het bevrijdingsoffensief, steekt de Steenbeek over, neemt het Blanckaertkasteel in, verovert Klerken en stelt zich den 29ste op in Zarren, nadat het talrijke gevangenen en een aanzienlijken buit heeft bemachtigd.

Den 14de October neemt het op schitterende wijze deel aan den slag van Torhout-Tielt: het onderscheidt zich aan de Aersgatbrug over het kanaal van Handzame, waar het meer dan 500 Duitschers gevangen neemt; daarna verovert het de hoeve Sabbe, belangrijk scharnier der vijandelijke stelling, dringt tot ver voorbij Handzame door en speelt een hoofdrol in de uitvoering van « de manœuvre van Torhout », die te danken was aan het stoutmoedig initiatief van Generaal Michel, den roemrijken verdediger van Namen.

Den ochtend van 16 October is de nederlaag der Duitschers klaarblijkend: over het gansche front van het 20e is de vijand in aftocht.

De snelle achtervolging beingt en brengt onze troepen tot aan het afleidingskanaal der Leie, waar de vijand weerstand biedt. Het regiment onderscheidt er zich door de verovering van Overbroek, zijn laatste en roemrijk gevecht van 23 October 1918.

Het vaandel van het thans ontbonden glorierijk 20e Linie berust in het legermuseum, omstraald met zijne vijf vermeldingen: Namen, Dendermonde, IJzer, Zarren, Handzame, en met den nestel in de kleur der Leopoldsorde.

Majoor met stafbrevet René WILLEMS,

Gewezen adjudant-majoor van het regiment.

Groot formaat afbeeldingen

Vuurkaart Binnenkant
Vuurkant buitenkant
Foto
Medailles
Oorkonde La Medaille_commerative Du Regne De Sa Majeste Albert I
Oorkonde Medaille Commerative Du Regne De S.M. Leopopld II
Oorkonde Officier de L'Orde De Leopold II Avec Glaives