De Krijgsgevangenenmedaille

Ingesteld op 20 oktober 1947, werd deze bronzen medaille uitgereikt aan allen die door de Asstrijdkrachten krijgsgevangen genomen werden.

Dunne ronde staafjes aangebracht op het lint geven de duurtijd van de gevangenschap weer.

Op de voorzijde staat een kruis in een cirkel uit prikkeldraad. Op de horizontale armen staan de jaartallen "1940" en "1945" en de vertikale armen zijn grotendeels bedekt door een groot zwaard, punt naar beneden.

De Krijgsgevangenenmedaille