Ysermedaille

  

Uitgereikt aan diegenen die, tussen 17 en 31 oktober 1914, deel uitmaakten van het leger strijdend aan de IJzer en er uitmuntend gestreden hebben. Deze bronzen medaille (met een groene tint en met een medaillon in groen email bovenaan) werd ingesteld op 18 oktober 1918 en volgt in belangrijkheid onmiddellijk op het Oorlogskruis 1914-1918. Ook geallieerde militairen welke aan de IJzerslagen deelnamen, kwamen in aanmerking. Op de voorzijde staat een naakte, gehelmde man met een lans (het tot staan brengen van de Duitse aanval symboliserend) met aan de rechterzijde de data "17-31 / OCT. / 1914". In het geëmailleerde medaillon kan men het woord "YSER" lezen. Op de achterzijde zit een gewonde leeuw met een slagveld als achtergrond en met onderaan opnieuw het woord "YSER" terwijl in het medaillon het koninklijk monogram, de letter "A" (Koning Albert I) is aangebracht. Het lint is rood (bloed) met brede zwarte randen (rouw). Deze medaille is, zowel wat de voorzijde als de achterzijde betreft, van een povere kwaliteit voor een ereteken met een dergelijke historische waarde : tijdens de gevechten aan de IJzer tussen de vermelde data bracht het Belgische Leger de Duitse opmars onder Generaal von Falkenhayn tot staan en verloor zowat 60.000 man aan gesneuvelden en gekwetsten, méér dan een derde van de totale sterkte van het toenmalige Belgisch Leger ! Het IJzerkruis Dit kruis vervangt de IJzermedaille en is eigenlijk dezelfde medaille maar geplaatst op een kortarmig kruis, met het medaillon over de bovenste kruisarm. Tussen de kruisarmen ligt een dunne lauwerkrans. Deze onderscheiding werd ingesteld door middel van Koninklijke Besluiten van 5 februari en 22 augustus 1934 en kan enkel ter vervanging van de IJzermedaille worden gedragen, nooit samen ermee. Gezien op dat ogenblik weinig rechthebbenden nog geïnteresserd waren om hun medaille om te wisselen (en dit nog zelf dienden te betalen ook) voor het nieuwe kruis, is deze decoratie vrij zeldzaam. IJzermedaille met miniatuur schouderkoord in de kleur van de Leopoldsorde 32 Dit kruis treft men ook soms aan met een zwart lint met gele middenstreep, de Vlaamse kleuren, maar dit lint is niet officieel erkend.
 

Yser medaille

Yser Medaille Doos

Yserkruis

Knoopsgat / Batons

Grafplaat

Oorkonden / Documenten