Oorlogskruis 1914-1918

  

Dit bronzen kruis is ingesteld op 25 oktober 1915 en werd toegekend aan militairen voor een daad van moed tegenover een vijand. Ook buitenlands militairen konden deze medaille verkrijgen. Naast daden van moed kwamen nog andere omstandigheden voor uitreiking in aanmerking: bv. militairen met minstens 5 frontstrepen (3 jaar frontdienst ) voor goed gedrag, vrijwilligers ouder dan 40 of jonger dan 16 jaar met minstens 18 maand dienst in een gevechtseenheid, ontsnapte krijgsgevangenen welke opnieuw in militaire dienst traden of militairen welke, omwille van oorlogsverwondingen, op inactief werden geplaatst, kregen eveneens het Oorlogskruis toegekend.

Een aantal emblemen konden op het lint aangebracht worden voor Vermelding in de Dagorde: een Vermelding op legerniveau bracht een bronzen palm met de letter "A" (Koning Albert I) met zich mee, vijf dergelijke vermeldingen werden omgezet in een zilveren palm en vijf zilveren in een gouden palm; Vermeldingen op divisie- of regimentsniveau werden aanvankelijk gekenmerkt door bronzen, zilveren of gouden leeuwtjes maar deze werden later afgeschaft en vervangen door de eerder beschreven palmen.

Tevens kan een kleinere versie van een schouderkoord van een Belgische ridderorde op het lint aangebracht worden, zoals bv. de Orde van Leopold I. Dit moet echter wel beschouwd worden als een niet-officiële draagwijze.

De voorzijde van het kruis, dat gekruiste zwaarden tussen de kruisarmen heeft, toont een klimmende leeuw in het medaillon, de achterzijde is identiek behalve voor de vervanging van de leeuw door het koninklijk monogram "A". Het lint is rood met vijf groene strepen.

Oorlogskruis 1914-1918

Oorlogskruis 1914-1918 Miniatuur

Oorlogskruis 1914-1918 Baton / Knoopsgat / Diversen

Oorlogskruis 1914-1918 Fourage

Oorlogskruis 1914-1918 Oorkonde