De Koning Albert Medaille

    
Toegekend zowel aan Belgen als aan buitenlanders welke, tijdens de oorlog, uitzonderlijke verdienstelijk waren bij het promoten, organiseren of de administratie van humanitaire en caritatieve werken welke Belgen in nood bij stonden.

Deze bronzen medaille werd ingesteld op 7 april 1919 en toont op de voorzijde het hoofd van Koning Albert I en, binnen een lauwerkrans omheen de rand, de tekst "ALBERT ROI DES BELGES". Op de achterzijde staat, binnen eenzelfde lauwerkrans, "EN / TEMOIGNAGE / DE RECONNAISSANCE / NATIONALE". Deze medaille kon eveneens worden uitgereikt met een Vlaamse tekst : "ALBERT KONING DER BELGEN" op de voorzijde en "ALS BLIJK VAN 'S LANDS ERKENTELIJKHEID" achteraan, indien de rechthebbende dit zo wenste. Onderaan staan de jaartallen "1914 - 1918". Het lint is donkerrood met de nationale kleuren in het midden.

Een variante hiervan, met twee banden met telkens de driekleur, werd gebruikt voor medailles welke werden toegekend aan diegenen die werden onderscheiden voor hun verdienste in het ravitailleren van het bezette België

De Koning Albert Medaille

Baton De Koning Albert Medaille