Medaille van het Nationaal Comité voor Hulp en Voeding 1914-1918

     
Toegekend voor hun diensten en toewijding aan diegenen die werkten voor het comité.

Deze medailles werden ingesteld op 31 mei 1919 in vier klassen : de 1ste Klasse (verguld brons met een rozet op het lint), de 2de Klasse in verguld brons, de 3de in zilver en de 4de Klasse in brons.

Deze veelvuldig uitgereikte medaille wordt ook wel enigszins denigrerend de "Bonenmedaille" genoemd naar de enorme hoeveelheden gedroogde bonen welke tijdens de oorlog werden gedistribueerd. De lijst van rechthebbenden, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 21 augustus 1920, besloeg niet minder dan 230 bladzijden ...

Op de voorzijde van de medaille staat het hoofd van een gekroonde vrouw (België voorstellend) binnenin een eikeloofkrans. De achterzijde toont in het midden de letters "CN" (Comité National) en de jaartallen "1914" en "1918" , met zowel erboven als eronder een korenaar. Omheen de medaillerand is een tweetalige tekst aangebracht : "EN SOUVENIR DE SA COLLABORATION - TER HERINNERING AAN ZIJN MEDEWERKING". Het lint is rood met witte randen.

Medaille van het Nationaal Comité voor Hulp en Voeding 1914-1918

Oorkonde Medaille van het Nationaal Comité voor Hulp en Voeding 1914-1918