De Burgerlijke Decoratie 1914-1918

    
Toegekend aan burgers of niet-combattante militairen voor uitzonderlijke verdienste ten bate van het land.

Deze onderscheiding, in vijf klassen, was gebaseerd op de Burgerlijke Decoratie welke in 1867 was ingesteld. Op 18 mei 1915 voerde Koning Albert I de Burgerlijke Decoratie 1914- 1915 in waarbij aanvankelijk het originele koninklijke monogram (2 verstrengelde letters "L" - Koning Leopold) werd behouden omwille van de heersende oorlogssituatie.

Maritieme Decoratie, Kruis 1ste klasse Maritieme Decoratie, Kruis 2de klasse Maritieme Decoratie, Medaille 1ste klasse Maritieme Decoratie, Medaille 2de klasse Maritieme Decoratie, Medaille 3de klasse 34 De nieuwe decoratie verschilt op drie punten van de 1867 versie : het lint, de gekruiste zwaarden en een staafje "1914-1915". Slechts enkele Burgerlijke Decoraties 1915 werden door de Belgische regering, toen in ballingschap in het Franse Le Havre, uitgereikt.

Op 12 december 1918 werd dan de eigenlijke Burgerlijke Decoratie 1914-1918, met het monogram "A" van Koning Albert I, ingesteld. De vijf klassen, welke sedert het ontstaan onveranderd gebleven waren, zijn : de Kruisen 1ste en 2de Klasse (resp. goud en zilver) en de Medailles 1ste, 2de en 3de Klasse (goud, zilver en brons).

De kruisen zijn in wit email uitgevoerd en verguld of verzilverd naargelang de klasse. Ze hebben dezelfde voor- en achterzijde met het koninklijk monogram in een centraal medaillon en gekruiste zwaarden (in het metaal van de klasse) tussen de kruisarmen.. Het lint is lichtgroen met de nationale Belgische driekleur (rood, geel en zwart) aan de randen. Een gouden band (later een gele streep) is centraal in het lint geweven (behalve bij de 1914-15 uitvoering).

Bij de medailles (verguld, verzilverd of brons naargelang de klasse) is de ruimte tussen de kruisarmen, waartussen een Boergondisch kruis ligt, opgevuld en gekruiste zwaarden zijn aanwezig tussen de medaille en het lint. Dit lint is identiek aan dat voor de kruisen behalve wat betreft de gouden (of gele) band.

De vijf klassen hebben alle een staafje "1914-1918" (in hetzelfde metaal als het kruis of de medaille) op het lint.

De Burgerlijke Decoratie kruis 1914-1918

De Burgerlijke Miniatuur Decoratie kruis 1914-1918

De Burgerlijke Decoratie 1914-1918

Oorkonde De Burgerlijke Decoratie