De Orde van Leopold II

  


De Orde van Leopold II werd in 1891 door koning Leopold II van België ingesteld in de Kongo-Vrijstaat, die zijn privébezit was. Het motto van de orde is "l'Union fait la force" of "Eendracht maakt macht" en de orde werd voor verdienste voor de Congo en het staatshoofd toegekend. Toen Congo in 1908 een Belgische kolonie werd werd ook de orde overgenomen door het koninkrijk België. Ook na de onafhankelijkheid van de kolonie werd de Orde nog tot de Belgische ridderorden gerekend. De Orde van Leopold II is één van de drie nationale Belgische orden, naast de Kroonorde en de Leopoldsorde. De Orde wordt nu aan burgers en militairen voor bijzondere diensten aan de koning en als "teken van zijn persoonlijke hoogachting" verleend. De ridders moeten veertig jaar oud zijn. De ridderorde wordt door het Ministerie van Buitenlandse Zaken geadministreerd en kent vijf klassen en drie medailles die meestal op 8 april (geboortedag van koning Albert I) en op 15 november (Koningsdag) worden verleend.  


Commandeur Orde Leopold II

Officier in de Kroonorde

Ridder in de Kroonorde

Gouden Medaille Leopold II

Zilveren Medaille Leopold II

Doosje Leopold II