De Orde van Leopold I

  

De Leopoldsorde is één van de vijf nationale Belgische orden, naast de Kroonorde, de Orde van Leopold II, Orde van de Afrikaanse Ster en de Koninklijke Orde van de Leeuw. De orde is de belangrijkste en hoogste Belgische onderscheiding.

Er zijn 3 afdelingen van "De Orde van Leopold I". Dit zijn de militaire, de maritieme en de burgerlijke variant. De militaire afdeling van de Orde heeft gekruiste zwaarden tussen het kruis en de kroon en de maritieme afdeling gekruiste ankers.

De wet van 28 december 1838 wijzigde het aantal klassen van de Leopoldsorde dat van vier naar vijf overging door het toevoegen van de klasse van Grootofficier. Deze vijf klassen zijn:

Grootlintdrager (Grand Cordon)
Grootofficier
Commandeur
Officier
Ridder

Commandeur Leopold I

Ridder Leopold I

Nestel