Onderscheidingsteken voor langdurige, eerlijke en trouwe dienst

Ingesteld bij Koninklijk Besluit van 19 februari 1825 voor militairen, beneden de rang van officier, dienende bij het Nederlandse- of het Nederlands-Indische Leger.

Op de voorzijde van deze medaille is de letter ‘W’ geplaatst op een hermelijnnen mantel en gedekt door een koninklijke kroon afgebeeld. Op de keerzijde staat het Rijkswapen rustend op militaire zinnebeelden (vaandels, een kanon, kogels, geweersloop en een bijl) waarboven het half ronde omschrift “voor trouwe dienst”.
Gedurende verschillende periodes en bij verschillende stempelsnijders variëren de militaire zinnebeelden. Ook zijn er verschillen in het opschrift. In de periodes 1825-1851 en 1928-1951 was het omschrift namelijk "voor trouwen dienst".
Bij Koninklijk Besluit no. 30 van 18 februari 1904 werd bepaald dat de keerzijde van de medaille voortaan als voorzijde gedragen zou worden. Dit om het verschil tussen de medailles voor land- en zeemacht te verduidelijken. Bij Legerorder van 1 januari 1984 is dit echter weer teruggedraaid.

De medaille heeft een diameter van 37 millimeter en werd toegekend in brons na 12 jaar en in zilver na 24 jaar dienst. Bij Koninklijk Besluit no. 67 van 13 april 1859 werd nog een gouden medaille, 27 millimeter in diameter, ingesteld voor 36 jaar dienst. Aangezien bij het K.N.I.L. de tropenjaren dubbel telden, werd de bronzen medaille ontvangen na 6 jaar daadwerkelijke dienst en de zilveren na 12 jaar. De gouden medaille werd echter pas ontvangen na 25 jaar daadwerkelijke dienst.

Sinds 1928 hebben alle medailles een diameter van 27 millimeter.

Bij Koninklijk Besluit van 18 februari 1904 werd een drietal gespen voor de medaille ingesteld, twee voor dienst in Nederland en een voor dienst in Nederlands-Indië:

  • een bronzen gesp gesp met het Romeinse cijfer 18, voor achttien jaar dienst in Nederland;
  • een zilveren gesp met het Romeinse cijfer 30, voor dertig jaar dienst in Nederland;
  • een zilveren gesp met het Romeinse cijfer 18, voor negen jaar daadwerkelijke dienst in Nederlands-Indië.
Bij Koninklijk Besluit van 25 januari 1951 werd de ‘W’ vervangen door de ‘J’ van Juliana. Koningin Beatrix heeft dit echter bij Koninklijk Besluit van 20 mei 1983 weer teruggedraaid.

Gouden Medaille 36 Jaar Trouwe Dienst

Zilveren Medaille 24 Jaar Trouwe Dienst

Zilveren Medaille 24 Jaar Trouwe Dienst Miniatuur

Zilveren Medaille 24 Jaar Trouwe Dienst Baton

Bronzen Medaille 12 Jaar Trouwe Dienst

Bronzen Medaille 12 Jaar Trouwe Dienst Miniatuur