Militaire Willems-Orde

De Militaire Willems-Orde is een beloning voor daden van moed, beleid en trouw. Het is de oudste en hoogste onderscheiding van het Koninkrijk der Nederlanden en wordt toegekend door de koning.

Moed, beleid en trouw
In bijzondere gevallen worden ook niet-militaire Nederlandse onderdanen en vreemdelingen in de Orde opgenomen. Zij moeten zich voor dezelfde daden hebben onderscheiden.

Kapittel der Militaire Willems-Orde
 Het zogenoemde Kapittel der Militaire Willems-Orde onderzoekt alle daden uitvoerig. Vervolgens adviseert het Kapittel de minister van Defensie om de persoon, onderdeel of eenheid wel of niet voor te dragen bij de koning, Grootmeester van de Militaire Willems-Orde.

Er zijn 4 klassen
De Militaire Willems-Orde bestaat uit 4 klassen:

Ridders der eerste klasse of Grootkruisen;
Ridders der tweede klasse of Commandeurs;
Ridders der derde klasse;
Ridders der vierde klasse.

Een ridder der Orde, die opnieuw in de strijd een uitstekende daad van moed, beleid en trouw heeft verricht, kan voor bevordering in de Orde in aanmerking komen.

Instelling Militaire Willems-Orde
De Militaire Willems-Orde werd bij wet ingesteld op 30 april 1815. Deze wet bestond uit 12 artikelen en was van kracht tot 30 april 1940. Op die datum werd zij met ‘handhaving van haar beginselen’ herzien.  

Medaille

Medaille Lint

Baton

Oorkonde

   

Medailles Copy