Marinemedaille

De Marinemedaille werd op 18 januari 1985 ingesteld om operationele (parate) dienst in binnen- en buitenland te belonen.

Voormalig dienstplichtigen zijn uitgesloten van toekenning die pas na het vervullen van een aantal zeer strenge en precieze criteria kan geschieden. De medaille kan alleen aan die militair in de zin van "militair in werkelijke dienst" waren worden uitgereikt. De medaille werd bij Ministerieel Besluit ingesteld en wordt door de Minister van Defensie verleend. Het diploma wordt door een ambtenaar, de Directeur Personeel van de Koninklijke Marine, getekend. Het betreft dus geen Koninklijke Onderscheiding.

Het instellingsbesluit noemt:
  • Een periode van ten minste 36 maanden, opgebouwd uit perioden van minimaal 30 aaneengesloten dagen, dienst heeft verricht aan boord van een varend schip, bij een vliegtuigsquadron van de Koninklijke Marine, bij een operationele eenheid van het Korps Mariniers, en bovendien
  • Een periode van ten minste 6 maanden heeft gediend aan boord van een schip ingedeeld bij de Standing Naval Force Atlantic (STANAVFORLANT), bij de Standing Naval Force Channel (STANAVFORCHAN), bij de Standing Naval Force Mediterranean (STANAVFORMED) of bij Matchmaker, of
  • Een periode van ten minste 6 maanden dienst heeft verricht bij een eenheid der zeemacht in de Nederlandse Antillen, het voormalig Nederlands Nieuw-Guinea of het voormalig Koninkrijksdeel Suriname dan wel ten minste 6 maanden dienst heeft verricht bij een buitenlandse operationele marine-eenheid dan wel dienst heeft verricht bij een onderdeel van de Koninklijke Landmacht of van de Koninklijke Luchtmacht, dat in één van de hiervoor genoemde gebieden was ingezet.
Behalve in de gevallen, genoemd in het eerste lid, wordt de marinemedaille toegekend aan de militair die ten minste 72 maanden, opgebouwd uit perioden van minimaal 30 aaneengesloten dagen, dienst heeft verricht aan boord van een varend schip, bij een vliegtuigsquadron van de Koninklijke marine of bij een operationele eenheid van het Korps Mariniers.

Met operationele dienst als bedoeld in het eerste lid, onder a, of het tweede lid, wordt gelijkgesteld:

Een periode van operationele dienst die door de militair der zeemacht is verricht bij een operationele eenheid van de Koninklijke Landmacht, de Koninklijke Luchtmacht of de Koninklijke Marechaussee, voor zover die dienst naar het oordeel van de bevelhebber der zeestrijdkrachten vergelijkbaar is met deze operationele dienst. Diensttijd op grond waarvan reeds een vergelijkbare onderscheiding is toegekend, wordt buiten beschouwing gelaten. Diensttijd verricht in een Koninkrijksdeel of voormalig Koninkrijksdeel voor zover op grond van die diensttijd reeds een onderscheiding is toegekend, wordt buiten beschouwing gelaten. Dat is conform het Nederlandse decoratiebeleid dat inhoudt dat men voor één feit slechts eenmaal wordt onderscheiden.

Medaille Militair Opgemaakt

     

Medaille Militair Opgemaakt (Kopie)

   

Medaille

     

Baton