Kruis voor krijgsverrichtingen

Het Ereteken voor Belangrijke Krijgsbedrijven, ook wel "Expeditie-Kruis of Kruis voor Krijgsverrichtingen" genoemd, is een Nederlandse militaire onderscheiding. Het op 19 februari 1869 ingestelde kruis wordt aan alle officieren, onderofficieren en manschappen toegekend die aan een bepaalde belangrijke expeditie deelnemen.

Het door de Kanselarij van de Militaire Willems-Orde bijgehouden register werd in 1949 gezuiverd. Een aantal oud-militairen had zich "onwaardig" getoond en verloor zijn onderscheiding.

Het kruis is vervaardigd van een goedkoop zilverkleurig metaal ("Berlijns zilver") en draagt de beeltenis van Koning Willem III binnen een kousenband met de woorden "VOOR BELANGRIJKE KRIJGSVERRIGTINGEN". Op de armen is het monogram van de stichter afgebeeld. De achterzijde is vlak.

Deze onderscheiding werd met een gesp waarop de expeditie vermeld staat verleend. Bij deelname aan meerdere belangrijk geachte expedities werd er een tweede of derde gesp op het lint bevestigd.

Het bezit van een Eresabel wordt op het uniform aangeduid met een op het lint of de baton aangebrachte speld. Deze speld bestaat uit twee gekruiste gouden sabels en een beugelkroon. Een Eervolle Vermelding in een dagorder werd gesymboliseerd door een grote zilveren, sinds 1940 gouden, kroon op het lint van het Ereteken voor Belangrijke Krijgsbedrijven. Na de instelling van de Bronzen Leeuw verviel deze "Kroon voor Eervol Vermelden".

Gespen

Op het ereteken werden, afhankelijk van de expedities waaraan de drager had deelgenomen, de volgende gespen bevestigd:

Gesp Miniatuur Gesp
    Bali 1846
    Bali 1848
    Bali 1849
    Borneo 1850-1854
    Boni 1859
    Borneo 1859-1863
  Guinea 1869-1870
    Deli 1872
    Atjeh 1873-1874
    Atjeh 1873-1876
  Atjeh 1873-1880
    Atjeh 1873-1885
  Atjeh 1873-1890
    Atjeh 1873-1896
  Samalangan 1877
    Tamiang 1893
    Atjeh 1896-1900
    Korintji 1903
    Djambi 1901-1904
    Gajo en Alaslanden 1904
    Atjeh 1901-1905
    Midden Sumatra 1903-1907
    Zuid Celebes 1905-1908
    Flores 1907-1908
    Kleine Soenda-eilanden 1905-1909
    Atjeh 1906-1910
    Atjeh 1911-1914
    W.afd.Borneo 1912-1914
    N.Guinea 1907-1915
    Timor 1911-1917
    W. Afd Borneo 1912 1914
    Ceram 1915
    W.Kust Atjeh 1925-1927
    Timor 1942

Deze 33 gespen worden op de baton aangegeven door (maximaal vier) achtpuntige zilveren sterren. In de Tweede Wereldoorlog werd het "Oorlogsherinneringskruis" ingesteld waarop met gespen gevechtsacties in Europa en Azië werden aangeduid.  

Oorkonde

Medailles (Militair opgemaakt)

   

Medailles

Medaille voor alle gespen op te doen

Miniatuur

Baton

Gespen

Doosje