Médaille Militaire

De Medaille Militaire is een Franse medaille die op 22 januari 1852 werd ingevoerd door Napoleon III. De medaille is een ronde gouden blauwe medaille, omringd door een zilveren lauwerkrans. Het midden stelt een dame voor, Marianne, die sinds september 1792 Frankrijk symboliseert. Op de voorzijde staat "République française" (Franse Republiek) en op de keerzijde "Valeur et Discipline" (dapperheid en discipline). Boven dit gedeelte zit een tweede stuk dat bestaat uit een gouden trofee aan een oranje lintje, dat gebaseerd is op het lintje van de "Orde van de Kroon van Italië".
Medaille Militaire is meer in aanzien dan de Franse Orde van Verdienste en bij uitzondering kan men de medaille als vaandeldecoratie aan een regiment toekennen. Hij wordt altijd links op de borst gedragen door onderofficieren en soldaten, met bepaalde uitzonderingen voor officieren, die zich hebben onderscheiden door dapperheid onder het oog van de vijand. Vanaf de Eerste Wereldoorlog wordt de medaille ook toegekend aan oorlogsinvaliden. Wie werd onderscheiden met de medaille kreeg maandelijks een bedrag van 29,98 Franse frank (€4,57). Hij werd nooit verstrekt aan personen die niet voor het Franse leger vochten, uitzonderingen daargelaten zoals Franklin Delano Roosevelt, Josip Tito en Winston Churchill.

Collectie